Mejeriet

Från våra gårdar som alla ligger i Södermanland söder om Stockholm transporteras mjölken till Järna Mejeri. Det är här vi förädlar den fina råvaran med hjälp av hantverksmässiga metoder och med ambitionen att sälja mjölkprodukter som är så färska och så näringsrika de kan bli.

I mejeriet har vi minimerat antalet transportpumpar och låtit förflyttningen av mjölken mellan mejeriets olika delar ske framför allt med hjälp av självfall. De höjdskillnader som därmed krävs har resulterat i mejeribyggnadens typiska taklutning.

Mjölk på riktigt

För att bevara så många av mjölkens ursprungliga egenskaper som möjligt pastöriserar vi den vid låga temperaturer. Det är också därför vi avstår från att homogenisera våra produkter. Som en följd av detta kan ett tunt, krämigt gräddlager bildas överst på mjölken. Det försvinner genom att du skakar lätt på förpackningen.

Vår helmjölk och vår filmjölk är inte heller standardiserade, vilket innebär att de har sin naturliga fetthalt.

Mjölkens smak följer kornas meny

Sommarmjölk och vintermjölk smakar olika. Bli därför inte förvånad när mjölken i mitten av maj och någon gång i mitten av september plötsligt ändrar smak. Det är helt enkelt en ny årstid på gång. I maj får korna äntligen tillgång till friskt grönt bete och i september börjar de istället att utfodras med hö och ensilage.

Certifikat

Här nedanför hittar du våra certifikat i pdf-format. Vad KRAV- och Demetercertifieringen innebär kan du läsa mer om här.

Demeter
Krav
IP Livsmedel Grundcertifiering

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter, gårdar, hur du blir återförsäljare eller något helt annat? Välkommen att höra av dig.