om oss

Genom vår verksamhet vill vi på Järna Mejeri visa att det går att producera mejeriprodukter med respekt för djur, natur och människa. Alla delar av processen tål insyn. Våra gårdar är lika trivsamma som de ser ut på bild och i vårt mejeri är hållbarheten inbyggd från grunden. Resultatet blir produkter som både smakar och känns bra för våra medvetna kunder.

Biodynamiska gårdar

All vår mjölk kommer från biodynamiska kretsloppsgårdar som tar de ekologiska kvaliteterna ett steg längre. En biodynamisk gård är ett kretsloppssystem där antalet djur anpassas till den mängd foder som gården själv kan producera och där djurens gödsel ger näring åt åkrarna. Näringsämnena tas tillvara och läcker inte ut i våra vattendrag.

Kretsloppet och de markvårdande växtföljderna på biodynamiska gårdar har flera viktiga fördelar. Växternas rotsystem utvecklas betydligt bättre än vid konventionellt jordbruk och även jämfört med annan ekologisk odling.

Mullhalten i jorden blir högre, vilket ger mer av levande markorganismer och ökar den biologiska aktiviteten i marken. Det påverkar allt; bördigheten ökar, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar kraftigt, eftersom mark med hög mullhalt binder stora mängder kol.

På kornas villkor

På en biodynamisk gård går djuren utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och under vinterhalvåret vistas de i rymliga lösdriftsstallar med möjlighet att gå ut om de vill. I största möjliga mån låter man korna behålla sina horn, men det blir allt svårare att hitta kor med horn att köpa in, eftersom hornen idag ofta bränns bort eller att eller korna avlas fram helt utan hornanlag. Att ha hornen kvar underlättar etablerandet av hierarkin i flocken på fredlig väg.

Våra märkningar: KRAV och Demeter

Alla våra produkter är märkta med både KRAV och Demeter.

KRAV betyder att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö och att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Demetermärket innebär att själva gården, utöver det som KRAV-märkningen redan kräver, dessutom har ett kretsloppstänk samt att det ställer även vissa krav på tillverkningsprocessen. Läs mer om detta hos Demeterförbundet och Biodynamiska föreningen.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter, gårdar, hur du blir återförsäljare eller något helt annat? Välkommen att höra av dig.